PROJEKAT ENTERIJERA – ENTERIJERSKO REŠENJE PROSTORA

U savremenom svetu projektovanja i dizajna, enterijersko rešenje objekta podrazumeva spoj estetike i funkcionalnosti odredjenog prostora. Rezultat ovog spoja ima za cilj formiranje jedinstvene celine koja se uklapa u postojeći prostor ili će predstavljati smernicu za oblikovanje novog. Kvalitet odredjenog enterijerskog rešenja, ogleda se u različitim parametrima i može se valorizovati kroz ocenu udobnosti, komfora, atmosfere kojom odiše, i td.

Dizajn enterijera i projektovanje enterijera, iako se često prepliću, predstavljaju dve različite faze prilikom uredjenja jednog prostora, i ne treba ih mešati.
Dizajn enterijera predstavlja umetničko – oblikovni proces uredjenja prostora, zasnovan na estetskom sagledavanju istog, dok je projektovanje enterijera proces koji uključuje gradjevinsko – zanatske radove,  često uz pratnju različitih instalaterskih radova i treba ga posmatrati sa aspekta funkcionalnog.

Shodno gore pomenutom, sam enterijer jednog prostora treba sagledavati kroz piramidu različitih aspekata, kao što su: namena i mogućnosti prostora, potreba korisnika / posetioca, vizuelni integritet koji treba ostvariti i td.

Pre izvodjenja radova na enterijerskom uredjenju prostora, a od strane nadležnog organa može biti potrebno dobijanje odredjenog dokumenta, ali i ne mora. Sve u zavisnosti od kompleksnosti planiranih radova.

 

KORACI U PROJEKTOVANJU ENTERIJERA

Pre izvodjenje radova na enterijerskom uredjenju prostora, a kako bi ste uštedeli na vremenu, finansijama i bespotrebnim neplaniranim radovima, koji za sobom povlače niz problema, poželjno je, ako ne i potrebno angažovanje arhitekte. Sa njim se formalno definiše Projektni zadatak koji u pisanom izdanju sadrži težnje, ideje i zamisli klijenta. Sam proces u izradi enterijerskih rešenja zasnovan je na sledećim koracima:

 • Konsultacije online ili uzivo ( On line komunikacija ide preko nekih od aplikacija ZOOM, SKYPE, TEAMS…)
 • Uzimanje mera i fotografisanje prostora od strane naših arhitekata ili samog klijenta
 • Izrada priloga postojećeg stanja objekta / enterijera ( osnove, preseci, …) sa prikazom pozicija vidljivih elemenata svih instalacija
 • Definisanje klijentovih želja, potreba i mogućnosti 
 • Izrada projektnog zadatka
 • Izrada skice / linijsko zoniranje sadržaja (opciono je i uglavnom se  radi ukoliko se ne ide na idejno rešenje)
 • Izrada idejnog rešenja IDR koje podrazumeva:
  • Analizu prostora sa razradom funkcije istog – mood board
  • Novoprojektovano rešenje – osnova poda sa dispozicijom nameštaja opreme i dekoracije, osnova plafona sa  dispozicijom rasvete, preklopljene osnove sa naznakom ’’ruši se – zida se’’, dva karakteristična vertikalna preseka po prostoriji
 • Izrada 3D modela sa vizuelizacijom (opciono je i dodatno se naplaćuje)
 • Izrada PZI projekta podrazumeva:
  • Detaljnu razradu novoprojektovanog rešenja – osnove podova sa dispozicijom nameštaja, opreme i dekoracije, osnovu plafona sa dispozicijom planirane rasvete,
  • Karakteristične vertikalne preseke, sa naznakama elemenata;
  • Izglede svih zidnih površina
  • Karakteristicne detalje za izradu komadnog nameštaja,
  • Slogove redjanja podnih i zidnih obloga
  • Definisanje materijalizacije svih površina,
  • Dispoziciju elemenata elektrogalanterije (prekidača i utičnica, sijaličnih mesta…), 
  • Dispoziciju potrebnih dovoda tople i hladne vode, kanalizacionih odvoda 
  • Specifikacija predložene opreme, nameštaja, uredjaja, dekorativnih elemenata, sanitarija i materijala (tzv. Submittals)
  • Popis linkova i prodavnica gde se predloženi elementi u enterijeru mogu naći
 • Predmer i predračun radova
 • Projektantski nadzor prilikom izvodjenja radova na uredjenju enterijera

CENA PROJEKTA ENTERIJERSKOG REŠENJA PROSTORA

 • Cena projekta enterijera zavisi od veličine prostora, njegove kompleksnosti i zahteva klijenata, a kreće se:
  • za površinu do 35m2:
   konceptualno arh. rešenje  zoniranih elemenata u osnovi – 90 eur/paušal;
   IDR – 250 eur/paušalno
   PZI sa svim pratećim detaljima – 390 eur/paušalno
  • za površine od 35-180m2:
   konceptualno arh. rešenje zoniranih elemenata u osnovi – 2 eur/m2
   IDR – 7.5 eur/m2;
   PZI sa svim pratećim detaljima – 9.5 eur/m2
  • za površine veće od 150m2cena dogovor
 • Cena izrade osnove  i karakterističnog izgleda KUHINJSKOG SKLOPA sa 3D modelom i vizuelizacijom zavisi od kompleksnosti iste i kreće se – od 180 eur/rešenje pa na više.
 • 3D model, njegova vizuelizacija i render se dodatno naplaćuju. Videti stranu sa tom vrstom usluga.
 • Predmer i predračun za enterijersko uredjenje prostora je –  od 70 eur pa na više.
 • Grafički prilozi  zatečenog stanja sa tehničkim opisom  objekta kreću se od 1,2 eur/m2 NETO pa naviše i zavise od kompleksnosti objekta
 • Projektantski nadzor se obračunava kao vremenska nadoknada, a sve u dogovoru sa investitorom.

***NAPOMENE:

 • Promene u okviru idejnog rešenja: Jedna promena idejnog rešenja (IDR)  do 10% izmena crteža ide gratis, sledeća promena IDR ide sa korektivnim faktorom 0,7 u odnosu na prvobitnu definisanu cenu IDR, a svaka naredna promena IDR ide sa korektivnim faktorom 0,5 u odnosu na prvobitno definisanu cenu IDR.
 • Predmer i predračun za enterijersko uredjenje prostora sa obračunava na osnovu tipskih cenovnika materijala i radova, što znači da prikazane cene u većoj ili manjoj meri mogu odstupati od ponuda, koje bi se dobile od, u datom trenutku, izabranih izvođača radova.
 • Usluga projektantskog nadzora traje do primopredaje objekta na korišćenje (tj. do dobijanja upotrebne dozvole)
 • Plaćanje se obično vrši u mesečnim ratama, odnosno ispostavljenim situacijama u skladu sa Ugovorom i prema jasno utvrđenim fazama rada.
 • Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu NBS-a
 • Ponuda važi 15 dana, od trenutka dostavljanja zahteva za izradom ponude.
 • Poziv na broj za izradu projekta enterijera treba biti:  3-ENT-datum bez tačke (Na pr. 3-ENT-562022, ako je datum uplate 5 jun 2022)

Ukoliko imate nekih nedoumica, pitanja ili su Vam potrebna dodatna objasnjenja, pozovite nas na 069 / 55 07 975 ili kontaktirajte putem mail-a: info@direkprojekt.com