3D MODELI, VIZUELIZACIJA I RENDEROVANJE

3D modeli, njihova vizuelizacija i renderovanje predstavljaju sve traženiji pristup sagledavanja arhitektonskih objekata i prostornih celina. Ipak, kompleksnost njihove izrade ogleda se kroz mnoštvo parametara, a jedan od glavnih za investitora, predstavljaju vreme i kvalitet njihove izrade. Upravo iz tih razloga, pojasnićemo kako  funkcioniše proces prilikom izrade tzv. ’’rendera’’ tj slika onoga šta klijent želi da bude izvedeno.

KORACI U IZRADI 3D MODELA, NJIHOVE VIZUELIZACIJE I RENDEROVANJA:

 • Napravi se skica objekta ili prostorne celine. Konceptualno arh. rešenje
 • Izrada idejnog rešenja (opciono je i ne mora se raditi ako želite samo 3D model)
 • Izrada 3D modela

Ovo podrazumeva da objekat ili neka prostorna celina dobija trecu dimenziju, pa se elementi i njihove medjusobne korelacije vide onako kako bi se videle i u realnom vremenu. Investitor ima uvid u 3D model i može stati na ovome, tražiti izmenu u nekim od njegovih delova ili pak nastaviti sa vizuelizacijom istog.  

3D model

Render u slabijoj rezoluciji

 • Vizuelizacija i renderovanje

Ova dva procesa usko su povezana i u praksi ih je neracionalno razdvojiti, osim ukoliko investitor nije lično prisutan kako bi se odabrao željeni izgled objekta, enterijera ili neke prostorne celine.
Pod pojmom vizuelizacija podrazumeva se dodavanje boja, materijala, tekstura i svetala odredjenim elementima objekta ili prostorne celine, kako bi se dobio što realističniji uvid u ono, šta se planira izvoditi. Nakon podešavanja svih parametara sledi tzv ’’renderovanje’’.  Ovaj proces podrazumeva ’’pravljenje slika’’ što se ogleda kroz eksportovani dokument, koji se klijentu na kraju procesa dostavlja uglavnom u .jpeg ili .tif formatu .
Sam render može biti u slabijoj ili jačoj rezoluciji, a mi Vam pružamo priliku da sami izaberete šta želite, u zavisnosti od Vaših potreba. Slike u slabijoj rezoluciji zahtevaju manje vremena prilikom njihove izrade i obrade, pa se najčešće koriste kada je potrebno prezentovati zamišljenu ideju direktno klijentu (kako bi imao trodimenzionalnu sliku o planiranom izgledu strukture),  dok je za one slike sa jačom rezolucijom potrebno mnogo više vremena i detaljnijih podešavanja parametara i uglavnom se koriste kada je potrebno sliku prikazati širem auditorijumu (za sajt, kataloge, razne prezentacije,…). Slike sa prikazaom svetala i slike sa noćnim efektima, predstavljaju najzahtevniji vid rendera i njihove obrade, pa je za njihovu izradu potrebno i najviše vremena.

Render u jačoj rezoluciji

Render sa svetlima na sceni

CENA IZRADE 3D MODELA:

 • komadni nameštaj od pločastog materijala (na primer: ormar, police, krevet, sto, … )  je – 25 eur/kom
 • enterijersko uredjenje prostora:
  • za površine  do 100m2 NETO5 eur/m2
  • za površine preko 100m2 NETOcena dogovor
 • arhitektonski objekat:
  • za površine do 150m2 BRGP3 eur/m2
  • za površine od 151 – 400m2 BRGP2 eur/m2
  • za površine preko 400m2 BRGPcena dogovor

CENA VIZUELIZACIJE SA RENDEROM (slikom) ENTERIJERSKOG UREĐENJA:

 • u slaboj rezoluciji – 20 eur/slika         (preporuka je min 3 slike po prostoriji)  
 • u visokoj rezoluciji – 70 eur/slika      (preporuka je min 3 slike po prostoriji) 

ANGAŽOVANJE ARHITEKTE:

 • Angažovanje arhitekte na izradi 3Dmodela, vizuelizaciji i renderovanju – 80 eur/dan

***NAPOMENA:

 • Izrada 3D modela sa vizuelizacijom i renderom radi se na zahtev u bilo kojoj fazi projektovanja i naplaćuje zasebno. Jedna manja izmena je gratis. Veća izmena naplaćuje se 50% od prvobitne cene 3D modela. Novi model, potpuno drugačiji, naplaćuje se kao novo rešenje
 • Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a, na dan dostavljanja ponude.
 • Ponuda važi 30 dana, od trenutka dostavljanja zahteva za izradom ponude.
 • Poziv na broj za izradu 3D modela i vizuelizacije treba biti:  5-MODVIZ-datum bez tačke (Na pr. 5-MODVIZ-562022, ako je datum uplate 5 jun 2022)

Ukoliko imate nekih nedoumica, pitanja ili su Vam potrebna dodatna objasnjenja, pozovite nas na 069 / 55 07 975 ili kontaktirajte putem mail-a: info@direkprojekt.com