KONSULTANTSKE USLUGE I IZLAZAK NA TEREN

KONSULTANTSKE USLUGE koje pružamo u oblasti arhitekture, definišemo na one u okviru:

 • projektovanja objekata, njihove rekonsrukcije, dogradnje, adaptacije ili sanacije;   
  U okviru ovih konsultacija uglavnom je reč o savetima vezanim za korake u izgradnji objekata, opštim zakonodavnim okvirima izgradnje i potrebnoj papirologiji, analizi prostora za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju…
 • enterijerskog uredjenja prostora;
  U okviru kojih spadaju: analiza prosotra uz savete o organizaciji prostora, predlogu materijala, nameštaja, uredjaja i dekoracije kao i uputi na odredjene prodajne centre i uslužne radnje.

Same konsultacije mogu se obaviti: online mail-om ili na terenu.

CENA KONSULTANTSKIH USLUGA:

 • on line mail-om – 50 eur
  Napomena: Pošaljete nam slike prostora i/ili objekta, uz okvirne dimenzije istog, a mi Vam damo savete za uredjenje prostora u pisanom obliku i mail-om pošaljemo ”mood board” (panel) sa predlozima nameštaja, uredjaja i dekoracija uz upute na odredjene prodajne centre i uslužne radnje. Ova usluga se uglavnom koristi kod enerijerskog uredjenja prostora
 • na terenu – 10 eur/h
  Napomena: Ova usluga koristi se za sagledavanje situacije direktno na definisanoj lokaciji, uzimanje mera na licu mesta ali je moguće koristiti je i za obilazak prodajnih centara radi izbora nameštaja, uredjaja ili dekoracije.
 • Konceptualno arhitektonsko rešenje – 2 eur / m2 BRGP
  Napomena:  Ova usluga koristi se za grubi linijski prikaz dispozicije sadržaja nekog objekta ili enterijera  i definiše se kroz skicu zonirane osnove objekta ili kroz  linijsko zoniranje enterijerskih elemenata. 
 • Analiza lokacije sa izveštajem o mogućnostima gradnje na parceli – 110eur / parcela
  Napomena: Ova usluga koristi se uglavnom nakon izlaska na teren, sagledavanja situacije i prikupljanja osnovnih javno dostupnih informacija o predmetnoj parceli.

IZLAZAK NA TEREN podrazumeva dolazak arhitekte na željenu lokaciju, a u sopstvenoj režiji, prema unapred dogovorenom vremenu.

Zadržavanje arhitekte može (a i ne mora) biti unapred dogovoreno. 

Po potrebi, arhitekta sa sobom može povesti i projektante ostalih struka ( statičar, geodeta, … ). Njihov paralelan izlazak napominje se investitoru, koji je dužan da uredi odnose sa njima, u svakom smislu

CENA IZLASKA NA TEREN:

 • za lokaciju do 25km (Beograd i okolina) – 25 eur/dolazak
 • za lokacije preko 25km  – 10 eur + 0.14 eur/po predjenom kilometru u oba smera

***NAPOMENE:

 • Konsultacije mogu biti samo informativnog karaktera i ne moraju nužno značiti da je potrebno unajmiti nas biro za izradu projekta.
 • Zakazivanje termina možete izvršiti pozivom ili putem mail-a. Predložite  nam datum i vreme, a mi Vam povratnim mail-om potvrdimo isti.
 • Pre zakazanog termina konsultacija  potrebno je minimum dan ranije izvršiti ulatu u dinarskoj protivvrednosti, po kursu NBS-a.
 • Arhitektonski biro se obavezuje da će pre početka pružanja usluge konsultacija na terenu proceniti okviran broj časova koji je potreban za pružanje usluga, te da će isti pismenim putem predočiti klijentu kroz ponudu.
 • Ponuda važi 15 dana, od trenutka dostavljanja zahteva za izradom ponude.
 • Poziv na broj za konsultacije treba biti: 1-KON-datum bez tačke (Na pr. 1-KON-562022, ako je datum uplate 5 jun 2022)

Zakazite konsultacije na vreme i posavetujte se sa nama o svemu što Vas interesuje u oblasti arhitekture, a pre početka pripreme same tehničke dokumentacije.

Ukoliko imate nekih nedoumica, pitanja ili su Vam potrebna dodatna objasnjenja, pozovite nas na 069 / 55 07 975 ili kontaktirajte putem mail-a: info@direkprojekt.com