KONSULTANTSKE USLUGE I IZLAZAK NA TEREN

Konsultantske usluge koje pružamo u oblasti arhitekture, definišemo na one u okviru:

 • projektovanja objekata, njihove rekonsrukcije, dogradnje, adaptacije ili sanacije;   
  U okviru ovih konsultacija uglavnom je reč o savetima vezanim za korake u izgradnji objekata, opštim zakonodavnim okvirima izgradnje i potrebnoj papirologiji, analizi prostora za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju…
 • enterijerskog uredjenja prostora;
  U okviru kojih spadaju: analiza prosotra uz savete o organizaciji prostora, predlogu materijala, nameštaja, uredjaja i dekoracije kao i uputi na odredjene prodajne centre i uslužne radnje.

Same konsultacije mogu se obaviti: online pozivom, online mail-om ili na terenu.

CENA KONSULTANTSKIH USLUGA:

 • on line pozivom – 5 eur / 15min (Cena ide po započetom kvartalu jednog sata)
  Napomena: Komunikacija za tzv. brze konsultacije ide najčešće preko telefona i uglavnom se koristi za informacije o potrebnim dozvolama, smernicama za projektovanje objekata, njihovoj rekonstrukciji, adaptaciji ili sanaciji. Procenjeno vreme za takve informacije je uglavnom do 30tak min. Nakon razgovora, dostavljamo Vam linkove na kojima možete pronaći osnovne informacije za postavljena pitanja. 
 • on line mail-om – 60 eur
  Napomena: Pošaljete nam slike prostora i/ili objekta, uz okvirne dimenzije istog, a mi Vam damo savete za uredjenje prostora u pisanom obliku i mail-om pošaljemo ”mood board” (panel) sa predlozima nameštaja, uredjaja i dekoracija uz upute na odredjene prodajne centre i uslužne radnje. Ova usluga se uglavnom koristi kod enerijerskog uredjenja prostora
 • na terenu – 10 eur/h
  Napomena: Ovu usluga koristi se za sagledavanje prostora direktno na definisanoj lokaciji, gde se onda, uz savete, podrazumeva i uzimanje mera na terenu ali je moguće koristiti je i za obilazak prodajnih centara radi izbora nameštaja, uredjaja ili dekoracije.
 • 2D linijsko zoniranje prosotrija ili enterijerskog sadržaja – 0.5 eur/m2 BRGP

Izlazak na teren podrazumeva dolazak arhitekte na željenu lokaciju, a u sopstvenoj režiji, prema unapred dogovorenom vremenu.Zadržavanje arhitekte može (a i ne mora) biti unapred dogovoreno.

CENA IZLASKA NA TEREN:

 • za lokaciju do 25km (Beograd i okolina) – 25 eur/dolazak
 • za lokacije preko 25km  – 25 eur + 0.14 eur/po predjenom kilometru u oba smera

***NAPOMENE:

 • Konsultacije mogu biti samo informativnog karaktera i ne moraju nužno značiti da je potrebno unajmiti nas za projekat.
 • Zakazivanje termina možete izvršiti pozivom ili putem mail-a. Predložite  nam datum i vreme, a mi Vam povratnim mail-om potvrdimo isti.
 • Pre zakazanog termina konsultacija  potrebno je minimum dan ranije izvršiti ulatu u dinarskoj protivvrednosti, po kursu NBS-a.
 • Arhitektonski biro se obavezuje da će pre početka pružanja usluge konsultacija na terenu proceniti okviran broj časova koji je potreban za pružanje usluga, te da će isti pismenim putem predočiti klijentu kroz ponudu.
 • Ponuda važi 15 dana, od trenutka dostavljanja zahteva za izradom ponude.
 • Poziv na broj za konsultacije treba biti: 1-KON-datum bez tačke (Na pr. 1-KON-562022, ako je datum uplate 5 jun 2022)

Zakazite konsultacije na vreme i posavetujte se sa nama o svemu što Vas interesuje u oblasti arhitekture, a pre početka pripreme same tehničke dokumentacije.

Ukoliko imate nekih nedoumica, pitanja ili su Vam potrebna dodatna objasnjenja, pozovite nas na 069 / 55 07 975 ili kontaktirajte putem mail-a: info@direkprojekt.com